SUDJELOVANJE NA IZLOŽBI NASTAVIT ĆE SE…

prosinac 2020- – ožujak 2021.

Moj skromni doprinos ovoj izložbi su bile dvije table iz serijala Dado i Čmičko koji upravo u 2020-2021 navršava 20 godina izlaženja u časopisu Smib, ŠK

Scenarij: Ivan Prlić Prle

http://www.msu.hr/dogadanja/izlozba-strip-i-vizualna-kultura-u-hrvatskoj/559.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s